شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ اگر در بحران قراربگيريد براي خروج از آن چه مي كنيد ؟ در بحران چطور مي توان بهترين مديريت را داشت ؟
ساعت ویکتوریا
عباس صحرانورد
0 امتیاز
0 برگزیده
209 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عباس صحرانورد عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top