شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ گاهي وقتها براي رسيدن به يك موضوع يا مطلب و اثبات شما موضوع را تصور و تصديق ميكنيد اين كار منطقي است اما يك پله بالاتر شما مشاهده مي كنيد كشف مي كنيد مي گوييد تو را به تو شناختم اينجا بحث تصور وتصديق نيست و آفتاب امد دليل آفتاب گو مي شويدكه بالاتر از يك يافته منطقي است و ارزش بيشتري دارد
درب کنسرو بازکن برقی
عباس صحرانورد
0 امتیاز
0 برگزیده
209 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عباس صحرانورد عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top