سفارش تبلیغ
صبا
مدیر وبلاگ
 
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 51
بازدید دیروز : 37
کل بازدید : 186399
کل یادداشتها ها : 183
خبر مایه


این خیلی مهم است که مردم در برابر مسایل مختلفی که در جامعه رخ می دهد به واسطه شعور خود در جامعه عکس العمل مناسبی بدهند از جمله این مسایل بحث تورم است .بایست یک آموزش همگانی صورت گیرد تا مردم بدانند در زمانی که قیمت ها در بازار جهش پیدا می کنند عکس العمل منفی آنها وضع را تشدید می کند .به طور مثال امسال اگر قرار است برنج گران شود هجوم مردم برای خرید برنج افزون بر نیاز مسلم است که قیمت آن را به طلا نزدیک می کند .و دود این گرانی به چشم مردم می رود .بنا براین مردم امسال بایست بدانند، به اندازه نیاز خود در ماه برنج بخرند که چند کیلویی می شود و مطمئن باشند که که کاهش ناگهانی تقاضا قیمت ها را پایین می کشد . تا کی بایست مطابق میل طمع کاران محتکر که برای پول هر کاری می کنند .حتی امسال از برنج کمتر استفاده کنیم مخصوصا تهرانی ها که بیشترین آمار آفساید شکم از طرف آنها گزارش می شود . خودمان هم می دانیم که نسبت به کشور های دنیا برخی از مواد غذایی را بیش از حد مصرف می کنیم مثل روغن وشکر و برنج که باعث چاقی ، دیابت و بیماریهای قلبی می شود .این را برانکو می گفت . همان مربی سابق تیم ملی که نزدیک یک دهه در ایران بود .
  

در روزهای اخیر بهاری مقاله ای را ازسرزمین ایالات متحده در خصوص نقش ارزشهای فرهنگی بر پذیرش و اثر بخشی مدیریت (سیاستها و عملیات مدیریت منابع انسانی )ترجمه نمودم که چکیده و نتیجه وکلمات کلیدی آن را برای علاقه مندان می آورم .

چند نکته را به عرض می رسانم .

1-برای پیداکردن مقاله های روز دنیا باید به سایت های معتبر علمی دنیا رجوع کنید .که در ازای پرداخت مبلغی مقاله ها یا کتاب های الکترونیک را دراختیار شما قرار می دهند(قابل توجه محققین و کسانی که دانشجو هستند)برای کسانی که می خواهند این مقاله ها را رایگان دریافت کنند باید به سایتهای دانشگاه های معتبر کشور رجوع کنند تااز سایت هایی که قبلا انتخاب شده و پولش پرداخت شده با هماهنگی مسئولین مربوطه استفاده کنند.

2-امروزه شناخت انسان نقش اصلی را در مباحث مدیریتی بازی می کند . به طوری که اثر مسایل ناشی از انسان متغیر تعیین کننده در تبیین پرسش ها و مسایل است .در این زمینه از خوانندگان دعوت می کنم در صورت علاقه حتما معارف اصیل و غنی انسانی که از زبان معصوم و وحی آمده است را مطالعه کنند و آن را با نتایج تجربی دانشمندان تجربی همراه سازند.

3-همیشه رازی در میان است وهمه مسایل روشن وظاهر نیستند . این راز را سر گویند که در وجود انسانی پنهان است و هرکس در حد فهم و درک خود از آن سخن می گوید .دلیل اینکه انسان هادایم قضاوت می کنند می خواهند بگویند که این راز را می دانیم واکثرا نمی دانند .

این اسرار واحکام در شخصیت ها نهفته است و هرکس حکم خاص حود را دارد . لذا شناختن این احکام کمک مهمی در مدیریت می کند این احکام  در واقع فرهنگ هر گروه وجامعه انسانی است که راه شناختش جز از طریق ظهورات ونشانه هایی که دارد برای انسان های نوعی میسر نیست و در شناخت آن اشتباه بسیار می شود .

4-مقاله زیر می گوید که تنها وجود دانش وفن وتعهد در مدیریت کافی نیست بلکه ارزشهای فرهنگی می تواند داستان را دگرگون کند وتناسب های فرهنگی به خصوص در جوامعی با ارزشهای فرهنگی متفاوت بایست رعایت گردد.

چکیده

تنوع فرهنگی سازمانهای ایالت متحده به طور سریع افزایش میابند.برخلاف این موضوع توجه نسبتاکمی شده براثری که افزایش در تنوع فرهنگی ممکن است برپذیرش واثربخشی سیاستها وعملیات مدیریت منابع انسانی داشته باشد.(برای مثال:استخدام ،انتخاب،آموزش،ارزیابی عملکرد،حقوق ودستمزدومزایا).

بنابراین مااثر تعدیل کننده فرهنگ فردی وفرهنگ سازمانی رابر روابط بین الف) عملیات وفرایندهای مدیریت منابع انسانی وب )پذیرش و اثر بخشی چنین فرایندها وعملیات را مشاهده می کنیم.

بعلاوه ما برای تحقیق ودر عمل مواردی رانشان می دهیم.

کلمات کلیدی:فرایندهای مدیریت منابع انسانی (Human resource management processes)،
•عملیات مدیریت منابع انسانی (; Human resource management practices)،
•تنوع در سازمان ها (Diversity in organizations;)،
•فرهنگ سازمانی (Organizational culture)

 

 

-نتایج

قضیه عمده این مقاله این است که فرهنگ متقاضیان آتی ،متقاضیان و متصدیان برپذیرش واثر بخشی فرایندها و عملیات مدیریت منابع انسانی اثر می گذارد .ما فرض می کنیم که فرهنگ تعدیل می کند ارتباط بین الف)عملیات وفرایندهای مدیریت منابع انسانی ب)پذیرش و اثر بخشی چنین عملیات وفرایندهایی (شکل 1)اگر چه ابعاد مختلف فرهنگ ممکن است برتعدیل همان رابطه عمل کند ،ما متمرکز می شویم بر ارزشهای آن فرهنگ .دلایل بسیار مهمی در این زمینه وجود دارد .به طور خاص عملیات اجتماعی کردن، افراد را در فرهنگ های مختلف هدایت می کند تا سطوح مختلف ارزشها را داشته باشند.(برای مثال فرد گرایی ،جمع گرایی،فاصله قدرت وخانواده گرایی)

مقالات تجربی و تئوری می گویند که سازگاری زیادی با فرضیه اصلی مقاله ما وجود دارد.به طور مثال نتایج مطالعات تجربی به طور مستقسم وغیر مستقیم به این اثر تعدیلی اشاره دارند . مطالب گفته شده در بسیاری ازموارد مقاله تنها قسمتی از مطالعات بسیاری که در ارتباط با این موضوع عنوان شده آمده است که مشتی از خروار است .(برای مثال اثر تعدیلی ارزشها بررابطه بین کاراکتر های سیستم حقوق و دستمزد و پاسخهای کارکنان ). متاسفانه در تعدادی از مطالعات این ارزشها به طور غیر مستقیم اندازه گیری شده است .(برای مثال اعضاء گروه قومی). به علاوه اغلب مطالعات بر پایه گروههای فرهنگی اندکی بوده است .بنابراین نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص فرضیه اصلی ما وجوددارد.به رغم تحقیقات اندک در این رابطه ، به نظر می رسد که عملیات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی سازمانهای ایالات متحده باید تغییر کند تا اینکه حساسیت بیشتری به افزایش تنوع فرهنگی صورت گیرد.و باید توجه بیشتری به این موضوع صورت گیرد ممکن است نتایج نامطلوب در مقابل پذیرش و اثر بخشی عملیات وفرایند های مدیریت منابع انسانی صورت گیرد .درنتیجه ممکن است سازمان ها شاهد کاهش کارایی و اثر بخشی گردند. به علاوه ممکن است نتایج منفی برای افرادی که فرهنگ های متفاوتی از فرهنگ غالب دارند صورت گیرد.به طور کوتاه حساسیت به فرهنگهای گوناگون افراد نه تنها بازرگانی خوبی را ایجاد می کند حتی سلامت افرادی را بیشتر می کندکه در ایالات متحده  فرهنگ هایی دارند که از فرهنگ غالب متفاوت است .


  

به ما گفتند کم صحبت کنید .انسان موقعی که به مخلوقات اصابت می کند به سبب اینکه همه انسان ها علم به ذات و سینه ها ندارند لذا در مورد شما یا ما وانچه که در ماست اندیشه مناسب اختیار نمی کنند .قضاوت اشتباه می کنند . این موضوع وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که ما بخواهیم با شخصیتی که از ما به تصویر کشیده می شود سرنوشتی پیدا کنیم .خوب شخصیت و شرایط طوری است که اشتباه در آن رخ می دهد.

لذا هوشیاری با خلق لازمه کار است .که ائمه به اندازه عقول مردم با آنها صحبت می کردند وحافظ می گوید:

زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس

شما نمی دانیدکه که چه غوغایی است معجونی از انسانها که خمیر مایه نادانی دارند وفهم چه پدیده بیگانه ای می شود.لذا مطلب مهم این است با هرکس به اندازه شناختی که از او دارید و متناسب با شناخت فوق زندگی کنید.زندگی یعنی سوال ،صحبت ، و....


  

ما در جامعه زندگی میکنیم و تحولات جامعه بر ما اثر میگذارد و حرکت ما هم برجامعه اثر میگذارد.در حیطه جامعه چگونه وچه کسی بایست اداره امور را انجام دهد.

1-بیگانگان واز خارج جامعه برای ما تصمیم بگیرند.

2-یک شحص واحد برای ماتصمیم بگیرد .

3-به صورت شورا جامعه را اداره کنیم .

4-به صورت ترکیبی از سه حالت بالا جامعه را اداره کنیم.

تا صد سال گذشته این شاه بود که به صورت استبدادی جامعه را اداره میکرد .این شاه اگر ظلم نکند حکومتش ادامه می یابد اماآنجا که کاراز حد بگذرد وظلم فراگیر شودمردم طاقت نمی آورندو قیام می کنند.مظفر الدین شاه و سلسله قاجاریه به قدری بد جامعه را اداره کردند .که آمادگی انقلاب یعنی یک دگرگونی فراهم شدوانقلاب مشروطه صورت گرفت.عصاره این انقلاب تبدیل اداره جامعه از شاه به مجلس و متخصصین بود.لذا کشور با نظر یک نفر اداره نشود بلکه مجلس و دولت وجود داشته باشد یک قوه قضاؤیه ای وجود داشته باشد ولذا قانون اساسی نوشته شد هرچند مقاومت هایی در برابر مشروطه صورت گرفت از به توپ بستن مجلس تا دور زدن آن با ایجاد مجلس سنا در زمان محمد رضا شاه وایجاد مجلس فرمایشی و....لذا ما یک سابقه صد ساله برای اداره جامعه به کمک خرد جمعی داریم و آنچه مهم است حکومت عقل است و این خرد های کوچک جمع می شوند تا خود را به عقل کل نزدیک سازند.گستردگی و پیچیدگی روابط وایجاد مشکلات خاص در روابط و انطباق آن با آنچه شریعت می گوید به خاطر اینکه ما مسلمانیم ضرورت وجود فقیه را بر سر این خرد جمعی مینمود. ولذا در سیر تطور این اداره کردن صد ساله جامعه ما از نظام استبدادی فردی به مشروطه واز مشروطه به انقلاب اسلامی رسیدیم و انشاالله این انقلاب متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی( عج )می شود.واما ما دلیل داریم که رای می دهیم وجامعه ما بایست فهم خود را از تاریخ صد ساله و قبل آن به کار اندازد تا ببیند که کجا بودیم و کجاییم وبه کجا خواهیم رفت.که اگر آحاد جامعه غفلت ورزد عقب می مانیم .چرا که راهی جز عزت نداریم .و اگر از مسیر عزت غافل شویم دوباره به دنبال عزت می رویم چرا که با ذلت فطرت ما سازگار نیست.لذاست که بایست رفت و آن کس را که این جامعه را به عزت اش نزدیک می کند انتخاب کنیم .که اگر راهی جز این برای رسیدن به عزت مان داریم تو بگو ای نازنین که من با دلیل استوار از تو می پذیرم.

 


  

در دنیای امروز  و با انسانهای متفاوت به سر می بریم .

اگر همه غرض نداشته باشیم اختلافی نیست .شرایط ارتباطات تعیین کننده روش ماست .سیاست دروغ نگفتن درست است، راست نگفتن به معنی دروغ گفتن نیست. اینکه طرف شما درک دارد یا ندارد یا کم دارد ،اینکه دایم یا کوتاه مدت بایست ارتباط داشته باشیم.از شرایط گوناگون ارتباط هست.

برای موفقیت  در ارتباطات چند نکته را به عرض می رسانم:

1-برگزاری مذاکره جهت رفع برداشتهای اشتباه و اصلاح اشتباهات،به صورت ادواری در مورد ارتباطات دایم و یا طولانی.

2-کسب شناخت از طرف مقابل ،دقت کنید که این شناخت در ارتباط با شرایط خاص حاصل می شود.و در آزمایشات خود را نشان می دهد و ممکن است رگه هایی از آن  پنهان بماند.

3-پرهیز از دادن هر گونه اطلاعات اضافی به طرف مقابل تا بر داشتهای اشتباه در خصوص شما نکند.

4-سعی نکنید همیشه با عقاید مخالفت کنید همه دلشان بزرگ نیست تنگ حوصله گان بسیار است. 

5-عقاید هم گوناگون هستند و همه عقاید گوناگون غلط نیستند ولی می توانند کم مایه باشند.

 


  

علم همه ما از ناقصی بهره مند است کسی که کامل نمی داند کار را ممکن است خرابتر کند لذا بایست در هر اقدام با مکث بود.

در روایت داریم هر گاه خواستی کار ی انجام دهی تامل کن خدا راه آن را به تو نشان می دهد .

گفتیم فکر یکی از سربازان ماست اما این فکر به علم نیازمند است واین علم ناقص به تامل ومکث نیازمند است .

اگر به گذشته خود نگاه کنیم می بینیم چه قدر بیهوده صفحه وجودی خود را مملو از نقوش باطل کردیم.

امروز سعی کنید آسیب کمتری به دل خود وارد کنید.

 

 


  

وامادر خصوص گرفتاریهای محیط چند کلمه می گوییم

قضاوت اشتباه دیگران در خصوص شما از این دست گرفتاری هاست که در محیط های گوناگون رخ می دهد وسبب اثرات منفی ومثبت می شود قضاوت ها گاه دوستانه اشتباه می شوند گاه خصمانه اما گاه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد اما اینکه چرا این حادثه رخ می دهد بخاطر جدایی برهان ودلیل از اندیشه ماست برای دوستانی که اشتباه می کنند ونبود بصیرت برای دشمنانی که حسادت می کنند بخاطر همین بایست ما دوسیره رااز خداوند و رسولش الگو قرار دهیم برای مقابله با این حوادث اول بایست اسرار خود را فاش نکنیم و دوم بایست اهل مدارا کردن با دشمنان خود باشیم تا از این فتنه ها ی مملو در جامعه بگذریم کسانی که درجامعه موفق هستند خود را از این فتنه ها دور ساخته اند و با اصل خود زندگی می کنند اکر دود این قضاوت شما را تهدید کرد قدم اول وآخر این است که عصبانی نشویدو تصمیم عجولانه نگیرید در لحظه ای که به اعتدال رسیدید ودر کمال آرامش تنها با تکذیب این قضاوت بدون هیچ کلمه وفکر دیگر از آن بگذرید. خودش درست می شود.  
+ با سلام خدمت دوستان عزیز : درمورد معیارهای مهریه می خواستم نظرتون رو بدونم ،درمورد میزان مهریه ، نوع و نحوه پرداخت آن واگر شما بخواهید ازدواج کنید یا اطرافیان تان بخواهند ازدواج کنند از طرف دختر و پسر چه نظراتی درخصوص مهریه داشتید چه قدر دراین زمینه باید دنباله رو عرف بود و چه قدر باید عاقلانه و براساس توصیه های دینی عمل کرد ؟ اگر طرف شما نظر مخالف شما را داشت شما چگونه ان را تعدیل می کردید ؟
+ با سلام به رسم همه زائران عتبات عالیات از دوستان پارسی بلاگی خداحافظی می کنم هر پیامی که دوست دارید بگذارید اگه مطلبی بفرمائید که دراین سفر ازآن استفاده کنم ممنون میشم
+ سلام دوستان ، به نظر شما هوادار ها به تشویق فرهاد مجیدی ادامه بدهند یا نه ؟
+ در مورد طب سنتی هرچه می دانید بنویسید ؟


+ اگر در بحران قراربگیرید برای خروج از آن چه می کنید ؟ در بحران چطور می توان بهترین مدیریت را داشت ؟


+ گاهی وقتها برای رسیدن به یک موضوع یا مطلب و اثبات شما موضوع را تصور و تصدیق میکنید این کار منطقی است اما یک پله بالاتر شما مشاهده می کنید کشف می کنید می گویید تو را به تو شناختم اینجا بحث تصور وتصدیق نیست و آفتاب امد دلیل آفتاب گو می شویدکه بالاتر از یک یافته منطقی است و ارزش بیشتری دارد
طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ